identitær


Hvad er identitær bevægelsen?

Identitær bevægelsen, eller generation identitær, er en international ungdomsbevægelse der opstod i Frankrig i år 2002 (Géneration Identitaire). Organisationen er at betegne som en bevægelse idet formålet ikke er at yde politisk indflydelse igennem partipolitik og opstilling til valg, men igennem happenings at påvirke den politiske dagsorden.


Hvad er deres mål og mærkesager?

Bevægelsens erklærede mål er, ifølge både den danske side samt den franske moderside, at værne om det europæiske folk ved at stoppe indvandring. Bevægelsen går ind for remigration, som indebærer at alle ikke-vestlige migranter skal migrere tilbage til deres respektive hjemlande.